Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia thành viên Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An
24/06/2022 14:39
Thực hiện Chương trình công tác, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm học, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021và triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021 – 2022.
Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh tham gia thành viên Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An

     Tham dự Hội nghị, về phía Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh có TS.Thái Hữu Nguyên - Phó hiệu trưởng Nhà trường; TS. Nguyễn Thanh Binh - Chủ tịch Công đoàn Trường; Th.S Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng phòng Tổng hợp Hành chính.

      Tại Hội nghị này, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh vinh dự được trao Giấy chứng nhận là thành viên của Khối thi đua các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Nghệ An.

     Phát biểu tại Hội nghị, TS. Thái Hữu Nguyên – Phó hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ lời cảm ơn, sự quan tâm của Khối thi đua cấp tỉnh đã công nhận Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh là thành viên. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh sẽ chung sức đồng lòng cùng các trường trong Khối hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ trong năm học tới, góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh nhà.

 

 

 


 

Trung tâm Thông tin - Thư viện