Khoa Cơ khí Động lực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.
04/01/2023 11:11
Chiều ngày 04/01/2023, Khoa Cơ khí Động lực trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác sinh viên năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.
Khoa Cơ khí Động lực tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sinh viên năm học 2021 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

     Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Khoa Cơ khí Động lực; ThS. Phạm Minh Tâm – Phó Trưởng Khoa; ThS. Phan Xuân Thạch – Trưởng Phòng Công tác HSSV; TS. TS. Võ Tiến Trung – Trưởng Phòng Đào tạo; đại diện Lãnh đạo các đơn vị cùng các cán bộ, giảng viên và đông đảo các bạn sinh viên trong Khoa.

        Đánh giá những kết quả đạt được của toàn thể giảng viên và sinh viên đạt được trong năm học vừa qua, ThS. Phạm Minh Tâm – Phó Trưởng Khoa đã trình bày báo cáo tổng kết các hoạt động trong công tác sinh viên. Báo cáo đã điểm lại các thành tích đạt được trong học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động trong phòng trào đoàn thể, đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện các hoạt động này. Bên cạnh đó, báo cáo đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất các giải pháp nhằm định hướng cho sinh viên đạt được những kết quả cao nhất trong năm học 2022 – 2023.

        Cũng tại Hội nghị, trong không khí cởi mở, nghiêm túc đã diễn ra phần đối thoại giữa sinh viên với Nhà trường, Khoa. Tại đây, những ý kiến trao đổi, vướng mắc của sinh viên đã được trực tiếp đại diện lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các Phòng chức năng, lãnh đạo Khoa và Chủ nhiệm lớp – cố vấn học tập giải đáp. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng giúp cho sinh viên thuận lợi hơn trong quá trình học tập, rèn luyện tại Nhà trường.

     Để biểu dương những thành tích của sinh viên trong Khoa đạt được trong năm học 2021 – 2022 và cũng tạo động lực cho các hoạt động năm học 2022 – 2023, Khoa đã biểu dương và khen thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học trong năm học vừa qua.

   Trong năm học mới, với những quyết tâm và sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023, thầy và trò Khoa Cơ khí Động lực sẽ nỗ lực, sáng tạo, vượt qua khó khăn dành nhiều thành tích cao hơn nữa trong học tập, NCKH và các hoạt động, phòng trào Đoàn – Hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. 

Trung tâm Thông tin - Thư viện